افتتاح یادمان نهضت مشروطه در تالار برلیان کاخ گلستان

۱۱۷ سال پیش در مرداد ۱۲۸۵ هجري شمسي، مظفرالدین‌شاه در تالار برلیان در قاب پنجره‌ای رو به حیاط کاخ گلستان، فرمان مشروطه را خواند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3943403/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت ايران، تالار برليان کاخ گلستان به عنوان يادمان اين نهضت و با چينش جديد مبتني بر دوره مظفري افتتاح شد. 

تالارِ مشروطه در عمارتِ برلیانِ مجموعه جهانی کاخِ گلستان گشایش یافت.