افزایش محصولات زنبور عسل با کنسانتره دانش بنیان ایرانی

ویتامین‌های موجود در کنسانتره پروتئینه به عنوان عوامل کمکی ضروری بسیاری از هورمون‌ها و آنزیم‌ها هستند که زمینه بیوشیمیایی تمام فرایند‌های فیزیولوژیکی را حمایت می‌کنند.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3579762/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کنسانتره پروتئینه سبب تقویت عملکرد و تامین نیاز‌های اسید‌های آمینه مواد معدنی و ویتامین‌ها در دوره رشد و تولید می‌شود. ترکیبات موجود در کنسانتره به طور کلی عبارتند از ساکارز، پروبیوتیک، اسید آمینه، مولتی ویتامین، مواد معدنی و اسید‌های آلی که نیاز‌های زنبور را برطرف می‌کند. این محصول با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب یک شرکت دانش‌بنیان به تولید رسیده است.

فناوری تولید عسل، با تولید کنسانتره پروتئینه ایران‌ساخت به افزایش تولید محصول در مزارع زنبور عسل منجر شد.

بنا بر مطلب منتشره در وبگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ کنسانتره تولید شده در داخل کشور علاوه بر این که قیمت مناسبت ری دارد، موجب بهره وری بهتر در تولید و صرفه جویی ارزی می‌شود. اتفاقی که منجر به اشتغال‌زایی در داخل کشور شده است.

این کنسانتره که توسط شرکت دانش‌بنیان اسپادانا مکمل تولید شده، یک محرک قوی برای تخم ریزی بیشتر ملکه است، گفت: ویتامین‌های مورد نیاز یک کلنی زنبور عسل تا زمانی که گرده تازه و یا نان گرده در دسترس است، تامین می‌شود.

تحریک تخم ریزی در میان زنبور‌ها

ویتامین‌های موجود در کنسانتره پروتئینه برای تجزیه ترکیبات پرانرژی برای کسب انرژی و یا سنتز بسیاری از ترکیبات مختلف شیمیایی نظیر قندها، پروتیین ها، آمینواسیدها، پربی ها، اسید‌های چرب، فسفولیپیدها، نوروترانسمیتر‌ها و اسید‌های نوکلییک خدمت می‌کنند.

صرفه جویی ارزی

زمانی که در انتهای فصل گرده تازه در طبیعت موجود نیست باید مکمل‌های غذایی را به تغذیه زنبوران عسل اضافه کرد تا افت جمعیت برای زمستان گذرانی اتفاق نیوفتاده و با تحریک تخم ریزی بیشتر ملکه، جمعیت فعالی وجود داشته باشد.

افزایش مقاومت زنبورعسل، تامین نیاز کربوهیدرات برای زنبورعسل، حاوی انواع ویتامین ها، اسید‌های آمینه و مواد معدنی بومی و قابل مصرف بودن در تمامی فصول سال از جمله مزیت‌های کنسانتره پروتئینه است.

کمک به تولید محصولی با کیفیت