افزایش ۱۱۳ درصدی صدور مجوز‌های صنایع‌دستی در چهارمحال و بختیاری
سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌‎کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون صدور مجوزهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان ۱۱۳ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063532/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C