افزوده شدن یک شهر و دو روستا به شهر‌های ملی صنایع دستی فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در سفر عزت ا… ضرغامی به فارس ، شهر خشت کازرون به عنوان شهر ملی حصیربافی ، روستای تنگ چوگان از توابع کازرون به عنوان روستای ملی رند بافی و روستای کندازی از توابع مرودشت به عنوان روستای ملی رو وار بافی ثبت ملی صنایع دستی شدند.

در سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهر مرودشت، دو روستا و یک شهر به شهر‌های ملی صنایع دستی استان فارس افزوده شد.

در این سفر همچنین لوح ثبت‌های ملی جدید به فرمانداران کازرون و مرودشت اهدا شد.

رونمایی از تمبر روز مرودشت و قدردانی از مجتبی قهرمانی طراح آن نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آن شرکت داشت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3862251/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

افزوده شدن یک شهر و دو روستا به شهر‌های ملی صنایع دستی فارس