اقدامات ایران برای پیشگیری از تغییرات آب و هوایی/ دیپلماسی محیط زیست سرعت گرفت

سلاجقه تاکید کرد: برای رسیدن به یک رویکرد مشترک و هماهنگ، پیشنهاد می‌کنیم که مکانیزم همکاری امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیم شکل بگیرد. این مکانیزم می‌تواند با همکاری بخش‌های دولتی، غیردولتی، علمی و سازمان‌های بین المللی با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.

وی در دومین سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم، تاکید کرد: تغییر اقلیم با تاثیر بر عملکرد محصولات زراعی به صورت مستقیم و افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش، تشدید رویدادهای حدی چون سیل، خشکسالی، گردوغبار، اثرگذاری بر آب در دسترس، گسترش آفات و بیماری‌ها، افزایش گونه‌های مهاجم، و… به صورت غیر مستقیم امنیت غذایی را در همه چهار بعد آن اعم از در دسترس بودن، دستیابی پذیر بودن، بهره برداری و ثبات، تحت الشعاع قرار داده است؛ به نوعی که همه گروه‌های آسیب پذیر در کشورهای شمال و جنوب را در مقیاس متفاوت، هم از بعد اقتصادی و هم سلامت در معرض خطر قرار داده است.

معاون رییس جمهوری گفت: دنیا نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و در زمان مناسب است تا از وقوع فجایعی که مرتبط با سوتغذیه جوامع و فقر که رسیدن به اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و روند رسیدن به آن را کند خواهد کرد، جلوگیری شود.

تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر کشورمان، تصریح کرد: ما مصمم هستیم اقدامات موثرتری برای حفاظت از محیط زیست و حفظ امنیت غذایی کشور انجام دهیم و به خوبی می‌دانیم که برای دستیابی به این هدف باید با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود همکاری کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه برگزاری این کنفرانس با وزیر کشاورزی و محیط زیست تاجیکستان و معاون رییس جمهور ترکمنستان در امور کشاورزی و محیط زیست دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.imna.ir/news/646732/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7

به گفته معاون رییس جمهور، اکنون قانون امنیت غذایی کشور برای هدفمند کردن اقدامات در حال اجرا در راستای تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی اعم از کاربری اراضی، حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان محصولات زراعی، تعریف نظام جامع عرضه و تقاضا و … در فرآیند تصویب در مجلس قانونگذاری کشور است.

وی افزود: با توجه به ضرورت ارتقای دانش فنی افراد متخصص و دانش عمومی همه مردم به خصوص جوامع محلی و نیز ضرورت اولویت اقدام در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم با در نظر داشتن اصل مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و نیز تعهد کشورهای توسعه یافته بر تأمین مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، بر نقش کلیدی سازمان‌های بین المللی در توسعه کانال‌های ارتباطی، مدیریت و انتقال دانش و نیز معرفی تجربیات موفق تأکید می‌کنیم.

به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، «علی سلاجقه» روز جمعه در کنفرانس بین‌المللی «همکاری در زمینه امنیت غذایی در بستر تغییرات اقلیمی» در ترکمنستان با اشاره به سرعت دیپلماسی محیط زیست در دولت سیزدهم، اظهار کرد: مشکلات محیط زیستی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شود و حمایت و تقویت از همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای غلبه بر چالش‌های مشترک از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ایران با اقلیمی خشک و نیمه خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به رغم تحمیل تحریم‌های اقتصادی، فناوری و دانش و شرایط نابرابر موجود، علاوه بر بهبود فرآیند چرخه تأمین، ارتقای حاصلخیزی زمین‌های زراعی، مدیریت بهینه مراتع و توسعه گلخانه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این چالش حتی دستیابی به اهداف توسعه پایدار خصوصاً فقرزدایی، رفع گرسنگی و سوءتغذیه، برابری جنسیتی و کاهش نابرابری‌ها را دچار نقصان کرده است.

سلاجقه با اشاره به اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال با همکاری فائو و با محوریت عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای مقابله با بیابان زایی و افزایش سطح جنگل در بازه زمانی چهارساله در سراسر کشور، گفت: این طرح در راستای تحقق قانون هوای پاک کشور و تعهدات داوطلبانه کشور به UNCCD و به صفر رساندن تخریب سرزمین کلید خورده است. از جمله اهدافی که از اجرای این طرح به دنبال دستیابی آن هستیم، احیاء و گسترش جنگل‌ها و فضاهای سبز شهری به میزان ۱.۴۴ میلیون هکتار، کنترل ۱۷۰ میلیون تن گرد و غبار در منطقه منبع، جذب ۱۵۰ میلیون تن گازهای گلخانه‌ای، کاهش ۲۵ میلیون تنی فرسایش خاک در سال، تولید حدود ۲ میلیارد متر مکعب آب شیرین با توجه به نقش جنگل در چرخه آب می‌باشد که همه این موارد به حفظ تنوع زیستی و اهداف پیشگیری از تغییرات آب و هوایی کمک خواهد کرد.