اقدامات تشخیصی برای درمان بی‌حالی «ارس» آغاز شد


مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و مسوول رسیدگی به امور تخصصی «ارس» پلنگ باغ وحش مشهد گفت: تشخیص درمانی برای بی حالی «ارس» با حضور تیم تخصصی متشکل از ۱۰ دامپزشک و متخصص آغاز شد.


منبع: https://www.imna.ir/news/629498/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF