امروز هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است/ ۱۲ ایستگاه خاموش

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۶، پروین با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان تنها ایستگاه‌های شهر اصفهان فعال است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های جی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه، سجزی و شاهین‌شهر فعال نیست.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۱۳۷، رهنان با شاخص ۱۴۰، کاوه با شاخص ۱۲۷، میرزا طاهر با شاخص ۱۴۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه بیست‌وچهارم آذرماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/626836/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4