امیدبخش بودن رهبری ایران در گردهمایی جهانی برای مقابله با گردوغباربه گزارش خبرنگار ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، آرمیدا سالسیا جابانا، درباره برگزاری اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های گردوغبار در تهران اظهار کرد: موضوع محیط‌زیست و گردوغبار تنها مربوط به یک کشور نیست و به یک همکاری چندجانبه و بین‌المللی نیاز دارد و خیلی خرسندیم که کشور ایران راهنمایی و رهبری این گروه‌ها و کشورها را برعهده گرفته و این اجلاس بزرگ را برگزار کرده است.

وی ادامه داد: درباره این بحث حتی باید در نیویورک نیز صحبت شود. امیدواریم با توجه به اینکه محیط زیست به سیاست مربوط نیست و به حیات زمین، طبیعت و انسان‌ها مربوط است، به‌خوبی بتوانیم درباره این موضوع تصمیم بگیریم.

معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ افزود: بر اساس مسائلی که طی چندسال اخیر مشخص شده است، کشورهای آسیایی و عربی همکاری مناسبی با ما داشتند. اسکاپ یک مجموعه بین‌المللی است و تدابیر خوبی برای مقابله با این پدیده و کاهش آن اندیشیده است. این اجلاس نیز مقدمه‌ای برای شروع همکاری مشترک در منطقه آسیایی است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری کشورها با یکدیگر، یک همکاری چندجانبه و بین‌الملی است که موجب می‌شود تا محیط زیست بهتری داشته باشیم.


منبع: https://www.imna.ir/news/688724/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1