امید به اجرای مصوبه جدید قانون بودجه ۱۴۰۲ و ارتقای سهم حوزه فرهنگ و هنر / تحولی که به جهش می‌انجامد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ امروز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه در هفتصد و نود و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به فعالیت شورای فرهنگ عمومی در دولت مردمی گفت: در دوره جدید، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به صورت میدانی و عملیاتی وارد عمل شده و ضمن گره زدن فعالیت‌ها با مطالعات علمی و پیمایش‌های دقیق، با حضور در استان‌ها، دبیرخانه‌ها و قرارگاه‌های استانی را فعال کرده است.
اسماعیلی با بیان این که اعتلای حوزه فرهنگ در اولویت دولت انقلابی و مجلس شورای اسلامی است، گفت: امیدواریم با در نظر گرفتن سهم یک درصدی تکلیفی نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی برای فعالیت‌های فرهنگی بسیاری از زیرساخت‌های مورد نظر اهالی فرهنگ و هنر و رسانه کشور به سرانجام برسد و از سوی دیگر دولت مردمی به صورت جدی در حوزه ارتقای فعالیت فرهنگی و هنری مصمم است تا با تحولی که در بودجه رخ داده است، شاهد جهش خوب در حوزه فرهنگ و هنر کشور باشیم.
وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین شاخص‌های زیست مومنانه از منظر رهبری معظم انقلاب در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گفت: بررسی بیانات رهبری معظم انقلاب از آغاز فعالیت دولت مردمی تاکنون، نمایانگر توجه ایشان به تغییر در باور‌های عمومی به عنوان شاخصه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور است؛ موضوعی که در سخنان نوروزی ایشان در قالب آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی نمودار شد.
اسماعیلی تدوین شاخص‌های زیست مومنانه را نخ تسبیح کنش همه نهاد‌های فرهنگی در سال جدید دانست و گفت: همه نهاد‌های فرهنگی کشور باید در قالب پویشی جدی و فراگیر این شاخص‌ها را سرلوحه بررسی‌های آماری و تصمیمات اجرایی خود قرار دهند تا برای نخستین بار سیاست گذاری بر اجرا اشراف پیدا کند.
همچنین در ادامه این نشست حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تقدیر از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید گفت: تلاش مستمر رئیس و دبیر شورا موجب شده شاهد تحولات ارزشمند حوزه فرهنگ و هنر در مرکز و استان‌های مختلف باشیم.
در ادامه نیز سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به تدوین شاخص‌های زیست مومنانه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گفت: دبیرخانه شورا با بررسی بیانات اخیر رهبری معظم انقلاب به خصوص سخنان نوروزی ایشان شاخص‌های زیست مومنانه را در حیطه ظرفیت‌های موجود احصا کرده است تا سرلوحه فعالیت شورا در سال پیش رو باشد.
گفتنی است پیش از طرح دستور هفتصد و نود و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی، قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و دبیر کارگروه رصد فرهنگی کشور، گزارشی از فعالیت‌های سال گذشته مرکز رصد فرهنگی و اقدامات پیش روی آن ارائه کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1069492/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF

وزیر ارشاد در جدیدترین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح کرد؛