انتشار ترجمه کتاب «تغییر الگوی امنیت در غرب آسیا؛ واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی»


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، ترجمه کتاب «تغییر الگوی امنیت در غرب آسیا؛ واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» به همت انتشارات ابرار معاصر و مرکز مطالعات مد دانش روانه بازار شد.

کتاب حاضر که در سال ۲۰۲۲ توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده، به واکاوی روابط بین‌المللی منطقه همچون تنش عربستان- ایران، سیاست خارجی ترکیه، چالش‌های مصر، مناقشه فلسطین- رژیم صهیونیستی و همچنین چگونگی نقش‌آفرینی بازیگران بزرگ مانند ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و هند در غرب آسیا می‌پردازد.

بخش‌های مختلف کتاب به قلم نویسندگان مختلف نوشته شده و نگاه تخصصی به موضوعات دارد که همین امر اهمیت کتاب را افزایش می‌دهد.

انتشار ترجمه کتاب «تغییر الگوی امنیت در غرب آسیا؛ واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی»


منبع: https://snn.ir/fa/news/1098189/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C