انتقال توله پلنگ بیمار خراسان شمالی به تهرانبه گزارش ایمنا، رضا شکاریان اظهار کرد: این توله پلنگ به وسیله مردم روستای استاد مشاهده و به اداره حفاظت محیط زیست گزارش شد که کارشناسان حیات وحش آن را زنده‌گیری کردند.

وی افزود: این توله پلنگ ماده ۱۰ ماهه به دلیل ضعف و بی‌حالی برای درمان و مراقبت‌های دامپزشکی به بجنورد منتقل شد و اکنون برای ادامه مراحل درمانی به تهران منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: از مردم علاقمند به حیات وحش درخواست می‌شود در صورت مشاهده گونه‌های جانوری از نزدیک شدن به آنها خودداری کرده و موارد را با ادارات حفاظت محیط زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

منبع: ایرنا


منبع: https://www.imna.ir/news/648439/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86