انسان‌های اولیه خالق قدیمی‌ترین حکاکی غار‌ها در اروپا

غار لاروش کوتار (Roche-Cotard) فرانسه تا اواخر قرن نوزدهم مهر و موم شده بود.

 

انسان‌های اولیه خالق قدیمی‌ترین حکاکی غار‌ها در اروپا

بر طبق یافته ها، انسان‌های نئاندرتال در حدود ۴۰ هزار سال پیش در بیشتر مناطق قاره‌ی اروپا منقرض شده اند.

نتایج تازه‌ترین مطالعات باستان شناسی نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه (نئاندرتال ها) خالق قدیمی‌ترین حکاکی‌ها به قدمت ۷۵۰۰۰ سال پیش در غار‌های اروپا بوده اند.

این انقراض دسته جمعی در واقع در حدود ۵ هزار سال پس از ورود نخستین گروه از انسان‌های هوشمند به این مناطق روی داد.

انسان‌های نئاندرتال گونه‌ای از انسان‌ها بوده اند که دوره‌ی زیستی آن‌ها به حدود ۱۳۰ تا ۲۳۰ هزار سال قبل باز می‌گردد.

آن‌ها می‌گویند که انسان‌های اولیه با بهره گیری از انگشتان، استخوان، چوب، شاخ، سنگ چخماق و وسایل فلزی بر روی دیواره‌های غار علائمی ایجاد کرده اند.

اسکلت نئاندرتال‌ها در مناطق مختلفی از جمله ایران و مناطق دیگر آسیا و اروپا دیده شده است.

محققان این آثار را «حکاکی» می‌نامند، زیرا نشان‌دهنده برداشتن عمدی مواد با ابزار یا انگشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از لایوساینس؛ محققان به حکاکی‌هایی در غاری مهر و موم شده در فرانسه (لاروش کوتار _ در ۲۴۰ کیلومتری جنوب غربی پاریس) دست یافتند که اثبات می‌کند به دست انسان‌های اولیه در دل سنگ‌ها کنده شده اند.

انسان‌های اولیه خالق قدیمی‌ترین حکاکی غار‌ها در اروپا

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3891787/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

در این غار محققان هشت تصویر با بیش از ۴۰۰ اثر از خطوط انتزاعی و نقطه پیدا کردند. 

انسان‌های اولیه خالق قدیمی‌ترین حکاکی غار‌ها در اروپا