اهداف حضور در ٢ نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ٢٠٢٣ تبیین شد


تهران- ایرنا- حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در اسپانیا و روسیه که در سال ٢٠٢٣ برگزار می‌شود راهی موثر و سازنده برای نمایش تصویر واقعی ظرفیت‌های بیشمار ایران و مقابله با ایران هراسی در جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975339/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%A2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A3-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF