اهدای تندیس تاریخی بابِل عراق به استاندار ایلام


ایلام – ایرنا – رئیس میراث‌فرهنگی استان بابِل در آیینی، تندیس تاریخی این استان باستانی را امروز پنجشنبه به حسن بهرام نیا – استاندار ایلام – اهدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010408/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85