اهدای نفیس‌ترین نسخه خطی «کلیات جمال اردستانی» به کتابخانه رضوی

از این نویسنده، مثنوی با عنوان «بیان حقایق احوال سیدالمرسلین» به نگارش درآمده است. بخشی از رسالاتی که در این کتاب با عناوین مصباح الارواح، احکام المحبین، نهایه الحکمه، بدایه المحبه، هدایه المعرفه و فتح الابواب و حقیقه الاداب آورده شده توضیحی در بیان موضوعات اشعاری است که در مثنوی خود بدان پرداخته است.

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بانوی اهدا کننده که حدود 12 سال در آستان مقدس رضوی در کسوت خادمی مشغول به خدمت است، این نسخه ارزشمند را میراث خانوادگی عنوان کرد که طی چند نسل گذشته در خاندان ایشان به ارث باقی مانده است.

این کتاب 19 رساله کوتاه دارد که در دل رساله هجدهم به نام «مرآت افراد» 109 رساله کوتاه در شرح و تفسیر برخی آیات و احادیث و نامه‌های کوتاه اخلاقی و عرفانی آمده است.

این نسخه، مجموعه کاملی از رسائل است که به خط عالی با تذهیب کامل، جدول کشی و نقش سرلوح‌ها در هر صفحه کتابت شده است.
کد مطلب: ۳۲۸۳۳۵


منبع: https://snn.ir/fa/news/1042154/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

وی با وجود نفاست و قیمت نسخه اهدایی، کتابخانه حرم مطهر را امن‌ترین مکان برای حفاظت از آن و بهره مندی از محتوای آن برای پژوهشگران برشمرد.

نسخه نفیس «کلیات جمال اردستانی» از تالیفات جمال الدین محمد جمالی اردستانی متولد 816 و متوفی 89 قمری در عصر تیموری است که تالیف آن در 20 صفر 860 به پایان رسیده و نزدیکترین نسخه به دوران مولف است.

این واقف نیک اندیش، وقف را راهی برای جاودانگی دانست و بهره‌مندی اهل علم از این میراث را توشه‌ای مستدام برای روزگاران باقی خواند.