اهمیت یلدا به تکریم بزرگترها و دورهمی خانواده‌هاست


تهران- ایرنا- معاون و قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: یلدا اصولا یک جشن شبانه خانواده‌محور است و این برای ما ایرانیان که به تکریم والدین و بزرگترها و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی پای‌بندیم، اهمیت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972937/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA