اولویت گردشگری مناسب‌سازی معابر و زیرساخت‌ها برای توان‌یابان است 


کیش- ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در گردشگری و شهر دسترس‌پذیر معابر، زیرساخت‌ها و اماکن مختلف، سرویس‌های بهداشتی باید در مرحله اول برای توان‌بابان و معلولان جسمی حرکتی مناسب‌سازی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971165/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86