اولین اجلاس وزیران گردشگری کشورهای حاشیه اقیانوس هند در سیستان‌وبلوچستان برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اولین اجلاس بین‌المللی وزیران گردشگری کشورهای حاشیه اقیانوس هند به زودی در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962870/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86