اولین مجوز رسمی موزه دفاع مقدس به باغ موزه انقلاب قم اعطاء شد


قم- ایرنا- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: با موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولین مجوز در بین باغ موزه‌های دفاع مقدس کشور به باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس قم اعطاء شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147802/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AF