اکران «قهرمانان ایران» در یکی از بزرگترین بیلبوردهای شهر تهران


اکران «قهرمانان ایران» در یکی از بزرگترین بیلبوردهای شهر تهران

بیلبوردهای شهر تهران تصویر قهرمانان ایران در کنار رهبر انقلاب را به نمایش گذاشت.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، عکس یادگاری تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران با رهبر انقلاب در تهران اکران شد.

بر اساس این گزارش، دیدار اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی طی هفته گذشته با رهبر انقلاب صورت گرفت.


منبع: https://ana.ir/fa/news/909197/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86