اگر خطبه‌‎های حضرت زینب (س) از بین نمی‌‎رفت «نهج البلاغه» دیگری داشتیم + فیلم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، مرحوم آیت الله فاطمی نیا برای وصف حضرت زینب در یکی از سخنرانی‌‎های خود اشاره به این موضوع داشت که امام سجاد (ع) در وصف آن بانوی بزرگ عالم تشیع و عمه سادات حضرت زینب (س) می‌‎فرماید: «اَنتِ بِحَمدُاللّهِ عَالِمَةٌ غَیر مُعَلّمَةٍ وَ فَهَمةٌ غَیر مُفَهَمّةٍ» تو دانشوری هستی که از گنجینه وحی علم آموخته‌ای و کسی به تو آموزش نداده و اندیشمندی هستی که بدون معلم می‌فهمی.
مرحوم فاطمی‌‎نیا در ادامه و در سخنرانی خود من باب در اینجا نکته مهم این نوع علم لدنی است که حضرت زینب (س) داشته و حضرت سجاد نیز در توصیف حضرت زینب (س) فرمود. ایشان در این بخش از صحبت‌‎های خود که در سال ۱۳۹۷ و در سالروز میلاد حضرت زینب (س) داشت ادامه داد: علم لدنی بحث ساده‌ای نیست که البته باید مدنظر قرار دهیم که حضرت زینب نائبه حضرت زهرا (س) بود که «محدَّثه» از این جهت مورد توجه است که مربوط به علم غیب است. در وصف حضرت زینب (س) حتی اهل سنت گفته اند که از بهترین فصحا و خطبا بوده‌‎است، که البته اکثر خطبات ایشان به جای نمانده است که باید از این ماجرا افسوس کشید. ولی آنچه برای محققین و نویسندگان مسجل است حضرت زینب (س) خطبه زیاد داشته است، اما فقط دو خطبه از آن باقی مانده است.

یک روزی والی مدینه به یزید نامه نوشت: «زینب (س) در مدینه خطبه‌‎ها می‌‎خواند و مردم را در مدینه می‌‎شوراند» این یعنی اگر خطبه‌های حضرت زینب (س) می‌‎ماند ما دختر نهج البلاغه داشتیم، چرا که فصاحت را از امیرالمومین چنان به ارث برده که اگر برخی جمله‌‎های حضرت زینب (س) را نگوییم خطبه ایشان است با خطبه امام علی (ع) قابل مطابقت است. حتی برخی می‌گویند وقتی حضرت زینب (س) خطبه می‌‎خواند همه می‌‎گفتند: گویا علی (ع) صحبت می‌‎کند.   


منبع: https://snn.ir/fa/news/1046306/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

مثلا در کتاب  بلاغات النساء یا اخبار النساء عبیداللّه بن احمد بن ابى طاهر خراسانی که ۱۱ جلد بوده است و ۱۰ جلد آن از بین رفته است و وی در سال ۲۸۰ هجری از دنیا رفته است که خوشبختانه خطبه‌‎های حضرت زینب (س) و حضرت زهرا (س) در آن کتاب آمده است.