ایجاد سیستم تصفیه شیرابه زباله در سایت پسماند؛ برای اولین بار در غرب کشورناصح محمدخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری بوکان عملیات ساخت سیستم تصفیه شیرابه زباله در سایت دفن پسماند را برای اولین بار در غرب کشور آغاز کرد.

وی افزود: این سیستم که با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال ساخته می‌شود تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار بوکان گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم که برای اولین بار در غرب کشور ساخته می‌شود، می‌توان به بهره‌گیری از سیستم هیبریدی تصفیه به منظور رسیدن به حداکثر استانداردهای زیست محیطی و بازیافت و جلوگیری از هدر رفت روزانه ۱۰ متر مکعب آب اشاره کرد.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم پرتابل به منظور امکان انتقال به سایت دفن زباله جدید، بهره‌گیری از سیستم ازن‌زنی آنلاین و جلوگیری از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی منطقه نیز از جمله مزایای دیگر این سیستم است.

محمدخانی تاکید کرد: با راه‌اندازی سیستم تصفیه شیرابه زباله گسترش فضای سبز سایت دفن زباله با استفاده از آب تصفیه شده امکانپذیر خواهد شد.


منبع: https://www.imna.ir/news/688121/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1