ایران در جایگاه ششم جهانی ثبت آثار ناملموس در یونسکو قرار گرفت


تهران- ایرنا- مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با ثبت بیست‌ویکمین میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو، رتبه ایران با یک رده افزایش به جایگاه ششم کشورهای دارای مواریث ثبت شده در این فهرست، ارتقا یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961273/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA