ایران در نگاه گردشگران خارجی از امن‌ترین مقاصد سفر است


تهران- ایرنا- رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با تاکید بر لزوم مقابله با ایران‌هراسی، گفت: ما همیشه با گردشگرانی روبه‌رو هستیم که از امنیت و زیبایی‌های کم‌نظیر کشورمان تعجب می‌کنند و ایران را یکی از امن‌ترین مقاصد گردشگری دنیا می‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297611/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA