ایران رتبه سوم گردشگری عشایر را در جهان دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی فاطمی با اشاره به رتبه نخست ایران در تنوع اقوام عشایر گفت: ایران ۸ قوم اصلی و بیش از ۱۰۰ قوم فرعی در حوزه عشایر دارد و رتبه سوم را در جذب تور‌های متنوع گردشگری عشایر در دنیا را دارد.
وی گفت: عمده علایق گردشگران خارجی در گردشگری عشایر، کوچ و خوراک‌های عشایر جذاب است.
فاطمی با بیان اینکه بیشتر تور‌های گردشگری عشایر در دامنه‌های زاگرس و استان‌های خوزستان و آذربایجان شرقی و غربی است گفت: تنوع قوم‌های عشایر ما در ایران زیاد است مانند ایل قشقایی، شاهسون و بلوچ‌ها که تجربه‌ای متفاوت در حوزه گردشگری عشایرند و این تنوع در کشور‌های دیگر بسیار محدود است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3884759/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF