بازدید تیم ملی فوتبال نیکاراگوئه از برج میلاد

وی ادامه داد: برج میلاد بسیار حیرت انگیز است و این برج بخوبی با تفکیک قسمت ها، فرهنگ ایرانی را بخوبی نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939159/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF

اریک تلز کاپیتان این تیم در گفت وگویی کوتاه گفت: تهران شهر دوست داشتنی است و ما از فرهنگ ایرای ها بسیار خوشمان آمد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی برج‌ میلاد، اعضای تیم ملی فوتبال نیکاراگوئه پس از دیدار تدارکاتی فوتبال و بازی با تیم ملی ایران، از برج میلاد بازدید کردند.