بازدید رایگان آتش‌نشانان از موزه‌ها و کاخ موزه‌های تهران

بازدید رایگان آتش‌نشانان از موزه‌ها و کاخ موزه‌های تهران

بازدید رایگان آتش‌نشانان از موزه‌ها و کاخ موزه‌های تهران


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3721755/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل موزه‌ها گفت: با توجه به درخواست مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و موافقت معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد شهدای ساختمان پلاسکو، بازدید از موزه‌های تهران برای آتش نشانان و خانواده آن ها، فردا ۳۰ دی رایگان است.

مرتضی ادیب زاده افزود: کارکنان آتش نشانی تهران به همراه خانواده خود با ارائه کارت شناسایی می‌توانند از موزه‌ها و کاخ موزه‌های شهر تهران، رایگان بازدید کنند.

بازدید از موزه‌ها و کاخ موزه‌های شهر تهران برای آتش نشانان و خانواده آن ها، فردا جمعه ۳۰ دی رایگان است.