بازدید وزیر فرهنگ از جشنواره همام/ اسماعیلی پای درد دل هنرمندان معلول نشست


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آثار هنرمندان در جشنواره بین‌المللی همام بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283314/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86