بازدید کارشناسان یونسکو از رشت برای تعیین شهر جهانی صنایع دستیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی وزرات میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در رشت گفت: خانم تی تی سینگ و آقای آصف شیخ ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی برای ارزیابی شهر رشت، از کارگاههای صنایع دستی در رشت بازدید کردند و سوالات مختلفی از هنرمندان صنایع دستی پرسیدند.
مریم جلالی افزود: کل زنجیره صنایع دستی از آموزش تا تولید، توزیع و فروش مدنظر این ارزیابان است و همچنین ارتباط تنگاتنگ صنایع دستی با معیشت و اقتصاد شهر را بررسی می کنند تا ببینند این صنایع دستی چقدر به اشتغال شهر کمک کرده و باعث همگرایی مردم شده است.
وی افزود: اردیبهشت ماه سال آینده جواب این کارشناسان به ایران اعلام خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771715/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C