بازدید ۱۰ هزار نفری گردشگران خارجی از جاذبه‌های فارس چطور رقم خورد؟


شیراز – ایرنا – فارس با برخورداری از جاذبه‌های متعدد تاریخی، فرهنگی، طبیعی، مذهبی و درمانی از استان‌های هدف گردشگری ایرانگردان و جهانگردان است، اکنون خبرهایی نویدبخش از بازدید پرشمار گردشگران از اماکن توریستی این استان به گوش می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166468/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85