باغ ۴۰۰ ساله بیرم‌آباد کرمان در بن‌بست هشت ساله بازگشایی


کرمان – ایرنا – درهای باغ تاریخی بیرم‌آباد کرمان با وجود گذشت حدود هشت سال از آغاز مرمت و بازسازی هنوز به روی گردشگران باز نشده و باوجود دستور و تاکید مسئولان بر فراهم شدن امکان بازدید، دورنمای روشنی هنوز از تحقق این امر دیده نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299805/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C