ببینید | دردسر عجیب ضرغامی روی آنتن زنده؛ چسبیدن یک گربه به وزیر گردشگری هنگام مصاحبه

گربه احساس امنیت نکرده

 • چقدر

 • به به ازین تیپ و ازین بو حتی گربه در دم عاشقش شده

 • تو به فکر فیلترینگ باش جای امن ه

 • ضرغامی گربه هم دوستش دارد

 • گربه نخورت عزت

 • 🤣🤣🤣🤣🤣

 • لطفا در مورد اجاره های. سعداسلطنه قزوین که به طور عجیبی اجاره لها رفته بالا تجدید نظر کنید .قزوین امدید ولی به این مکان فرهنگی سری نزدبد

 • گربه حیوون بسیار آلوده ای هست

 • حتما وزیر با این کت شلوار کباب خورده که بوی گوشت و کباب گرفته برای همین گربه امده سمتش

 • گربه دیده چقدر خوشگلی عاشقت شده عزیزم. اسفند یادت نره.

 • مگه ندیدین ؟

 • گربه بوی کباب چشیده

 • حتما بوی گوشت میداده

  • قیافه خودشم مسه میراث چند هزار ساله ست… چه کسانی شدن وزیر

 • درودبرگربه عمرت طولانی


 • منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1680069/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1

  حقشو بده

 • حقشو بده

 • آخه این وزیر چی خدای من تیپ نگاه کن