بخش آسیب‌دیده گردشگری از منابع عوارض خروج کشور بهره‌مند شود


شیراز-ایرنا-معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور گفت: انتظار می‌رود با تمهیداتی از جمله بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض خروج کشور، فعالان حوزه گردشگری که آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994145/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF