برای ایران

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، تولید و انتشار ویدئو کلیپ برای ایران توسط هنرمند خوش ذوق مشهدی و با همراهی مردم و به خصوص زنان و دختران این شهر:


منبع: https://snn.ir/fa/news/1037551/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86