«برج میلاد» و «پردیس ملت» میزبان جشنواره فجر چهل و یکم می‌شوند

همچنین اهالی رسانه و منتقدان در پردیس سینمایی ملت (خانه رسانه) به تماشای آثار این دوره از جشنواره خواهند نشست.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1053037/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در چهل و یکمین دوره از جشنواره فیلم فجر برج میلاد به عنوان خانه جشنواره میزبان بخش بین‌الملل، بازار فیلم، مهمانان داخلی و خارجی و صاحبان آثار خواهد بود.