بررسی عملکرد بیمه و امداد و راهنمایی زائران اربعین توسط بازرسی ستاد نجف

کارشناس بازرسی ستاد نجف تصریح کرد: عملکرد پایگاه‌های امداد و راهنمایی در حرم امام علی (ع) و اطراف حرم و همچنین داخل شهر نجف به صورت دوره‌ای و میدانی بررسی شده است و آسیب‌ها و چالش‌های آن احصا شده است.

با حضور میدانی کارشناسان بازرسی ستاد اربعین سازمان حج و زیارت در نجف اشرف، عملکرد بیمه و خدمات امداد و راهنمایی به زائران اربعین، بررسی شد.

داودی نیا همچنین درخصوص بازرسی عملکرد پایگاه‌های امداد و راهنمایی نیز اضافه کرد: در سه نوبت بازدید میدانی از پایگاه‌های امداد و راهنمایی زائران اربعین در مسیر نجف به کربلا از عمود‌های یک تا ۷۰۰ که مربوط به ستاد نجف اشرف است، ضمن بررسی وضعیت پایگاه ها، در گفتگو با راهنمایان آسیب‌ها و مشکلات شناسایی شده و برای رفع موارد به واحد‌های مربوطه در ستاد و سازمان حج و زیارت منعکس خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577359/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81وی افزود: با سرکشی و بازدید میدانی در مراکز درمانی و بیمارستان ها، عملکرد بیمه و اجرای تعهدات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اربعین سازمان حج و زیارت، شاهین داودی نیا کارشناس بازرسی ستاد اربعین سازمان حج و زیارت در نجف اشرف گفت: از آنجایی که نظارت بر اجرای تعهدات بیمه و امداد و راهنمایی زائران از وظایف سازمان حج و زیارت در مراسم اربعین سالجاری است، بازرسی در این امور از ابتدای فعالیت ستاد نجف آغاز شده است.