بررسی نقش حریم میراث‌فرهنگی بر حفظ این آثار روی «میز داغ» شبکه میراث

بررسی نقش حریم میراث‌فرهنگی بر حفظ این آثار روی «میز داغ» شبکه میراث می رود

 برنامه میز داغ امروز سه‌شنبه ۳ بهمن با حضور مدیرکل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و معاون میراث‌فرهنگی استان تهران از شبکه میراث پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «میز داغ» کاری از شبکه میراث در بستر تلوبیون، با موضوع «نقش حریم آثار و میراث‌فرهنگی بر حفظ این آثار و نگاهی به تپه قمی آباد شهرستان ری» پخش می شود.

این قسمت از برنامه «میز داغ» با میزبانی بهروز تشکر و با حضور حسن میثمی، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مرتضی حصاری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و محسن سعادتی، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران سه‌شنبه سوم بهمن ماه ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه میراث در بستر تلوبیون می رود .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4131489/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB