برف نیاوران و سعدآباد را تعطیل کرد/ هنوز برای فردا تصمیمی گرفته نشده است


تهران- ایرنا- بارش برف در تهران مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی سعدآباد و نیاوران را تعطیل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028018/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87