برقراری ۱۲۰ پرواز فوق العاده نوروزی در فرودگاه شیراز


شیراز- ایرنا- مدیر کل فرودگاه‌های استان فارس گفت: انجام ۱۲۰ پرواز فوق‌العاده نوروزی در ۱۲ مسیر هوایی از فرودگاه بین‌المللی شیراز برنامه‌ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059821/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2