برنامه‌ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی بحث جدیدی در سطح دنیا است، اما در کشور ما هنوز کاملاً جا نیفتاده است.

وی گفت: برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم و این موضوع با بحث مسئولیت اجتماعی گره می‌خورد.

موسوی اضافه کرد: از یک سال قبل مطالعه‌ای را آغاز کرده‌ایم که هدف از آن تهیه یک نقشه راه در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


منبع: https://www.imna.ir/news/621110/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایمنا، سیدابوالقاسم موسوی در نشست تخصصی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، اظهار کرد: اگر مردم را آگاه کنیم جلوی بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی گرفته می‌شود.

وی افزود: اصل پنجاه قانون اساسی حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند این مسئولیت را انجام دهد.