برنامه‌ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی بحث جدیدی در سطح دنیا است، اما در کشور ما هنوز کاملاً جا نیفتاده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


منبع: https://www.imna.ir/news/621110/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA

وی گفت: برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم و این موضوع با بحث مسئولیت اجتماعی گره می‌خورد.

وی افزود: اصل پنجاه قانون اساسی حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند این مسئولیت را انجام دهد.

موسوی اضافه کرد: از یک سال قبل مطالعه‌ای را آغاز کرده‌ایم که هدف از آن تهیه یک نقشه راه در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

به گزارش ایمنا، سیدابوالقاسم موسوی در نشست تخصصی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، اظهار کرد: اگر مردم را آگاه کنیم جلوی بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی گرفته می‌شود.