برنامه‌های «روز مازندران» با نگاه تبیینی و مستمر برگزار شود


ساری – ایرنا – سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مازندران گفت: برنامه‌های مربوط به گرامیداشت روز و هفته مازندران باید در طول سال مورد توجه باشند و با محوریت اقدامات تبیینی مورد توجه مسئولان همه شهرستان‌های استان قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85271688/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF