برگزاری روز بزرگداشت بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی

مراسم بزرگداشت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی با حضور سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی معاون میراث فرهنگی، مریم جلالی معاون صنایع دستی و جمعی از مدیران وزارتخانه و پیشکسوتان مرمت گری برگزار شد


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3821877/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C