برگزاری ششمین نشست افق تحول مدیران کل ادارات میراث فرهنگی

ششمین نشست افق تحول مدیران کل ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سراسر کشور برگزار می شود.

برگزاری ششمین نشست افق تحول مدیران کل ادارات میراث فرهنگیبه‌گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پس از برگزاری 5 نشست از سلسله نشست های افق تحول مدیران کل ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شنبه یکم بهمن ماه ششمین نشست با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و معاونان این وزارتخانه برگزار می شود.
در این نشست دو روزه، جلسات تخصصی در حوزه های سرمایه گذاری، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی بیشتر مدیران وزارتخانه در سطح کشور و گفتگو و همفکری در تمامی بخش ها به خصوص راهبردهای اصلی و شیوه های اجرای وظایف محوله است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3722646/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C