برگزاری کارگاه آموزشی «مبانی فرونشست و چالش‌های آن در میراث فرهنگی»

کارگاه تخصصی فرونشست و اهمیت آن در میراث فرهنگی کشور فردا با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تغییرات اقلیمی در سطح جهانی به همراه چالش‌های بهره‌برداری نامناسب از منابع، مخاطرات سرزمینی نظیر فرونشست را به همراه دارد. بناها و بافت های تاریخی کشور یکی از حوزه های تاثیر پذیر در این زمینه اند.
کارگاه تخصصی فرونشست و اهمیت آن در میراث فرهنگی کشور فردا (پنجم بهمن) به صورت حضوری و برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه آموزشی «مبانی فرونشست و چالش‌های آن در میراث فرهنگی»
فاطمه داوری، مدیر کل اداره حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی درباره برگزاری این نشست گفت: ارتقاء شناخت و آگاهی مدیران ستادی و استانی و کارشناسان میراث فرهنگی کشور در موضوع مخاطره فرونشست، شناسایی نشانه‌های تاثیرگذاری مخاطره فرونشست بر روی بناهای تاریخی، تشریح ابعاد مختلف مخاطره فرونشست و انواع اثرگذاری آن بر زیر ساخت‌ها، تشریح روش‌های سنجش و پایش مخاطره فرونشست و تشریح راه‌کارهای مقابله و کاهش ریسک فرونشست و اثرات آن، ارزیابی انواع آسیب‌های محتمل در اماکن تاریخی ناشی از فرونشست، تشریح پراکنش پهنه‌های فرونشستی در کشور و پیوند آن با مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی از مهمترین اهداف برگزاری این دوره است.
این نشست توسط دکتر علی بیت الهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات کشور و رئیس بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در سالن فجر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3727238/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C