«بزن بریم»؛ گردشگری کودکانه


تهران- ایرنا- شبکه کودک با برنامه «بزن بریم» به روستاهای زیبای ایران سفر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966156/%D8%A8%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87