بناهای تاریخی استان اصفهان چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است 


اصفهان – ایرنا – بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان در پی بارش برف و برودت هوا ، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری تعطیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995557/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA