بناهای تاریخی اصفهان، روز شنبه تعطیل است
اصفهان- ایرنا- بناهای تاریخی و موزه‌های استان اصفهان، شنبه ۱۵ اردیبهشت مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85464304/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA