بناهای تاریخی اصفهان سیزدهم فروردین تعطیل است


اصفهان – ایرنا – سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اصفهان از تعطیلی بناهای تاریخی استان در روز دوشنبه سیزدهم فروردین جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85431158/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA