بنیاد ایران‌شناسی در ۱۲ استان شعبه ندارد


کرمان – ایرنا- رییس بنیاد ایران شناسی می گوید شعبه های این نهاد در ۱۲ استان کشور دایر نیست و در این زمینه نیازمند حمایت استانداران هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047198/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF