به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای تقویت صادرات صنایع‌دستی هستیم


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برگزاری «جشنواره سرو سیمین ۸» در حقیقت رویکرد اساسی صنایع‌دستی در گام دوم انقلاب است و می تواند به هم‌جوشی در این حوزه کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296390/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85